Sprostowanie do komunikatu

Sprostowanie do komunikatu

W związku z przełączeniem niżej wymienionych miejscowości na sieć wodociągową zaopatrywaną z gminy Daszyna komunikat nie dotyczy miejscowości: Jaworów, Żaczki, Kurzjama, Sławęcin, Bowętów, F...
Komunikat skierowany do konsumentów wody z wodociągu publicznego Grabów

Komunikat skierowany do konsumentów wody z wodociągu publicznego Grabów

​Komunikat skierowany do konsumentów wody z wodociągu publicznego Grabów zaopatrujący miejscowości: Grabów, Brudzeń, Besk Stary, Besk Nowy, Ostrówek, jaworów, Żaczki, Kurzjama, Sławęcin, Ols...
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Grabów informuje mieszkańców, iż w badaniach jakości wody z wodociągu publicznego zaopatrującego mieszkańców w wodę ze stacji uzdatniania w Grabowie stwierdzono obecność bakterii ...
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Gmina Grabów ogłasza, że w sprzedaży końcowej węgla na preferencyjnych zasadach pozostał tylko węgiel groszek – 45,36 t (Klasa: min 30MJ/kg). Cena węgla wynosi 1 750,00 brutto za tonę. Powyż...
Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Gminy Grabów na lata 2022-2030

Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Gminy Grabów na lata 2022-2030

W związku z zakończeniem prac nad projektem Strategii Rozwoju Gminy Grabów na lata 2022-2030 serdecznie zapraszamy każdego Mieszkańca naszej Gminy oraz inne podmioty uprawnione do zgłaszania...
INFORMACJA O SPRZEDAŻY KOŃCOWEJ WĘGLA

INFORMACJA O SPRZEDAŻY KOŃCOWEJ WĘGLA

Gmina Grabów ogłasza sprzedaż końcową węgla na preferencyjnych zasadach. Ilość dostępna węgla na preferencyjnych zasadach według sortymentu: węgiel orzech – 0,22 tony węgiel kostka – 48,06 t...
Zwrot podatku akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje: Każdy rolnik, który chce odzyskać część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzi...
Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu

Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu "Senior+"

Gmina Grabów na podstawie umowy nr 7/M2/2023 o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu wieloletniego ,,Senior+" na lata 2021 - 2025, edycja 2023 Moduł 2 - Zapewnienie funkcjon...
Wybory ławników na kadencję 2024-2027

Wybory ławników na kadencję 2024-2027

INFORMACJA z dnia 31 maja 2023 r. o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2024 r. do 2027 r. Wójt Gminy Grabów informuje, że 31 grudnia 2023 r. kończy się ka...
WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 24 WRZEŚNIA 2023 ROKU

WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 24 WRZEŚNIA 2023 ROKU

Uchwałą nr 2/2023r. Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023r. zostały zarządzone wybory do izb rolniczych, w tym do Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Wybo...
Bezpieczne lato- dzień bezpieczeństwa w Gminie Grabów

Bezpieczne lato- dzień bezpieczeństwa w Gminie Grabów

Gmina Grabów zaprasza wszystkie dzieci na wydarzenie plenerowe pn. "Bezpieczne lato- dzień bezpieczeństwa w Gminie Grabów" z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka. Wydarzenie odbędzie się 5 c...
Informacja o badaniu GUS „Zintegrowane statystki dotyczące gospodarstw rolnych R-SGR”

Informacja o badaniu GUS „Zintegrowane statystki dotyczące gospodarstw...

Informacja o badaniu GUS „Zintegrowane statystki dotyczące gospodarstw rolnych R-SGR"  W terminie 01.06.2023 r. – 14.08.2023 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadzi badanie „Zintegrow...