Czyste Powietrze

Czyste Powietrze

Program Priorytetowy Czyste Powietrze

Informacja o stanie od początku trwania programu do dnia 31.12.2022 roku

Nazwa gminyLiczba złożonych wniosków o dofinansowanie Liczba zawartych umów Liczba zrealizowanych przedsięwzięćKwota wypłaconych dotacji
​Gmina Grabów786537​543 794,40