Czyste Powietrze

Czyste Powietrze

Program Priorytetowy Czyste Powietrze

Informacja o stanie od początku trwania programu do dnia 31.03.2024 roku

Nazwa gminyLiczba złożonych wniosków o dofinansowanie Liczba zawartych umów Liczba zrealizowanych przedsięwzięćKwota wypłaconych dotacji
​Gmina Grabów161
110
63 (dane na koniec roku)
994 474,08 (dane na koniec roku)

Do Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego można się zgłaszać codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy w Grabowie lub po wcześniejszym umówieniu terminu i godziny, w poniedziałki od godz. 17:00, w środy od godz. 15:30 i piątki od godz. 14:00.

Osoby zainteresowane Programem Czyste Powietrze przyjmowane są w pokoju Nr 2 na parterze.

Nr tel. do kontaktu: 63-273-41-71

PORTAL BENEFICJENTA WFOŚiGW W ŁODZI https://portal.wfosigw.lodz.pl/

NIEZBĘDNE DOKUMENTY - KREDYT https://portal.wfosigw.lodz.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-bank

NIEZBĘDNE DOKUMENTY - ŚRODKI WŁASNE https://portal.wfosigw.lodz.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw