IX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Mistrz Recyklingu i Przyjaciele”

IX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Mistrz Recyklingu i...

15 stycznia 2023 rusza IX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Mistrz Recyklingu i Przyjaciele" dla dzieci szkół podstawowych. Jakie zadania mamy dla Was tym razem? Świat Recykling...
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy stwierdza przydatność wody z wodociągu wiejskiego Grabów
Informacja  dla mieszkańców w sprawie dystrybucji węgla przez Gminę Grabów.

Informacja dla mieszkańców w sprawie dystrybucji węgla przez Gminę Grabów.

Informujemy Mieszkańców Gminy Grabów , że zgodnie z aneksem z dnia 23.12.2022r. do umowy zawartej w dniu 23.11.2022r. pomiędzy Gminą Grabów a Polską Grupą Górniczą S.A. z siedzibą w Katowica...
Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia
Zdrowe Święta

Zdrowe Święta

Święta Bożego Narodzenia sprzyjają braku ruchu i niezdrowym nawykom, które szkodzą naszemu zdrowiu. Co robić, żeby cieszyć się zdrowymi świętami, a nie cierpieć z przejedzenia i nadmiaru kil...
OGŁOSZENIE PRZETARGÓW USTNYCH NIEOGRANICZONYCH

OGŁOSZENIE PRZETARGÓW USTNYCH NIEOGRANICZONYCH

Wójt Gminy Grabów na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), Zarządzenia 131/2022 z dnia 11 paździer...
Gmina Grabów w 2022 roku zrealizowała zadanie „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Grabów w 2022 roku”

Gmina Grabów w 2022 roku zrealizowała zadanie „Usunięcie i unieszkodliwienie...

Całkowity koszt zadania: 83 499,44 zł. brutto. Dotacja ze środków własnych WFOŚiGW w Łodzi: 54 921,00 zł. netto. Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i ...
Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe kruszenie gruzu budowlanego i kamienia polnego na terenie Gminy Grabów, wraz z załadunkiem materiału do kruszarki i obsługą.   Nazwa pliku: Zapytanie-ofertowe-kruszar...
Informacja dot. placówek świadczących pomoc dla osób bezdomnych

Informacja dot. placówek świadczących pomoc dla osób bezdomnych

Informacja dot. placówek świadczących pomoc dla osób bezdomnych na terenie województwa łódzkiego, w sezonie zimowym 2022-2023
Dotacja dla Gospodarstw Rolnych

Dotacja dla Gospodarstw Rolnych

Nabór wniosków w programie „Modernizacja Gospodarstw Rolnych" ogłoszony przez ARiMR. Wsparcie będzie dotyczyło nowego obszaru F – „Zielona energia w gospodarstwie". 
Przebudowa targowiska na terenie Gminy Grabów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Przebudowa targowiska na terenie Gminy Grabów wraz z niezbędną...

Na początku grudnia zostało zakończone zadanie pn.: „ Przebudowa targowiska na terenie Gminy Grabów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną ". W ramach ww. zadania ustawione zostały pomie...
Informacja  w sprawie dystrybucji węgla przez Gminę Grabów w 2022r.

Informacja w sprawie dystrybucji węgla przez Gminę Grabów w 2022r.

Informujemy Mieszkańców Gminy Grabów , że potwierdzone zostały przez niżej wymienione Kopalnie Węgla Kamiennego sortymenty węgla do odbioru przez Gminę Grabów. KWK Piast – Ziemowit ruch Ziem...