Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

ZARZĄDZENIE NR 18/2023 WÓJTA GMINY GRABÓW z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Grabów z organizacjami pozarządowymi o...
23 luty 2023 – Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

23 luty 2023 – Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

Celem Światowego Dnia Walki z Depresją jest upowszechnienie wiedzy na temat zaburzeń depresyjnych. Lepsze zrozumienie tego, czym jest depresja i w jaki sposób można jej zapobiegać i leczyć, ...
Wójt Gminy Grabów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Grabów

Wójt Gminy Grabów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań...

W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz...
Wójt Gminy Grabów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej - dożywiania najuboższych mieszkańców gminy

Wójt Gminy Grabów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań...

W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz...
Uwaga! Ptasia Grypa!

Uwaga! Ptasia Grypa!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie informuje, iż ukazało się Rozporządzenie nr 9/2023 Wojewody Łódzkiego, uchylające rozporządzenie w sprawie określenia obszarów zapowietrzonych i zagrożo...
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 13

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 13

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 85 km/h, z zachodu.
Działaj lokalnie – skorzystaj z pomocy ogólnopolskiej akcji Masz Głos!

Działaj lokalnie – skorzystaj z pomocy ogólnopolskiej akcji Masz Głos!

Od 21 lutego do 5 marca 2023 trwają zapisy do ogólnopolskiej akcji Masz Głos Fundacji Batorego. Do akcji mogą zgłaszać się organizacje społeczne i nieformalne grupy mieszkańców, zwłaszcza po...
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 12

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 12

​Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Najsilniejsze porywy wiatru...
Fundusz Solidarności z Ukrainą – dotacje na działania integracyjne w społecznościach lokalnych

Fundusz Solidarności z Ukrainą – dotacje na działania integracyjne w...

Fundacja Batorego zaprasza organizacje społeczne, które podejmują działania na rzecz adaptacji i integracji uchodźców i uchodźczyń w środowisku lokalnym do składania wniosków o dotację w Fun...
Wycinka drzew

Wycinka drzew

W dniu 14.02.2023 Nadleśnictwo Koło planuje dokonać wycinki drzew na działkach leśnych numer 280 oraz 283 w miejscowości Smolice, w związku z powyższym droga gminna G-10w miejscowości Smolic...
Odwołanie polowań zbiorowych

Odwołanie polowań zbiorowych

Zarząd Koła Łowieckiego nr 31 „Bażant" w Świnicach Warckich informuje, iż polowania zbiorowe zaplanowane na dzień12 lutego 2023 r. i na dzień 26 lutego 2023 r., z obwodu łowieckiego nr 37, z...
Infrastruktura sołecka na plus (2023)

Infrastruktura sołecka na plus (2023)

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dof...