Bezpłatne konsultacje - przyjdź i zapytaj o dotację oraz o Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Bezpłatne konsultacje - przyjdź i zapytaj o dotację oraz o Partnerstwo...

​Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego we współpracy z Urzędem Gminy w Witoni organizuje Mobilny Punkt Informacyjny na temat Funduszy Europejskich i Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (dal...
Konkurs fotograficzny

Konkurs fotograficzny "Województwo Łódzkie Ogrodem Polski - Wiosna"

Województwo Łódzkie ogłosiło wiosenną edycję Konkursu fotograficznego pn. „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski – Wiosna". Uczestnikiem konkursu może być każdy mieszkaniec województwa, który u...
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do udziału w XX edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do udziału w XX edycji...

Oddział Regionalny KRUS w Łodzi wraz ze współorganizatorami zaprasza wszystkich właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w jubileuszowym Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Ro...
Święto Palanta w Grabowie 11 kwietnia 2023!

Święto Palanta w Grabowie 11 kwietnia 2023!

Serdecznie zapraszamy wszystkich wielbicieli, kultywowanego od wielu lat Święta Palanta w Grabowie. Przeżyjmy razem zmagania drużyn Nieba i Piekła w sercu Grabowa, przy Placu Tadeusza Kościu...
Nabór na stanowisko Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej

Nabór na stanowisko Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej

Wójt Gminy Grabów ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Referatu Gospodarki Komunalne. Szczegóły oferty znajdują się w załączonym ogłoszeniu wraz z niezbędnymi dokumentami aplikacyjnymi. Na...
Kryta Pływalnia przy Samorządowej Szkole Podstawowej im. Wł. Łokietka w Topoli Królewskiej

Kryta Pływalnia przy Samorządowej Szkole Podstawowej im. Wł. Łokietka w...

Kryta Pływalnia przy Samorządowej Szkole Podstawowej im. Wł. Łokietka w Topoli Królewskiej została oddana do użytkowania w lutym 2023 r. Jest to pierwszy tego typu obiekt zarówno na terenie ...
Światowy Dzień Zdrowia 7 kwietnia 2023 „Zdrowie dla wszystkich”

Światowy Dzień Zdrowia 7 kwietnia 2023 „Zdrowie dla wszystkich”

Światowy Dzień Zdrowia każdego roku zwraca uwagę na konkretny temat zdrowotny, który dotyczy ludzi na całym świecie. Tegoroczne hasło brzmi: „Zdrowie dla wszystkich". Data 7 kwietnia upamięt...
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy stwierdza przydatność wody z wodociągu wiejskiego Grabów
INFORMACJA

INFORMACJA

Nazwa pliku: Zarządzenie Nr 27/2023 Wójta Gminy Grabów z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie: zmiany treści załącznika do zarządzenia nr 15/2023 Wójta Gminy Grabów z dnia 20 lutego 2023 r. w s...
INFORMACJA

INFORMACJA

Wójt Gminy informuje, że na terenie gminy Grabów odbędzie się bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wysegregowanych z odpadów kom...
Komunikat Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Komunikat Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa

 PIORIN przypomina o obowiązkach w zakresie badań opryskiwaczy oraz szkoleń w zakresie środków ochrony roślin.
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW LUB GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY GRABÓW

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA PRACE...

1. Rodzaj zadań planowanych do dofinansowania Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Gmina Grabów może wnioskować o udzielenie dofinansowania, które zostanie przeznaczon...