OGRANICZENIA W DOSTAWIE WODY

OGRANICZENIA W DOSTAWIE WODY

Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami konserwacyjnymi mogą wystąpić ograniczenia w dostawie wody na terenie  GMINY GRABÓW od godziny 9 00  do godziny 13 00 dnia  ...
Światowy Dzień bez Tytoniu

Światowy Dzień bez Tytoniu

Corocznie 31 maja obchodzimy Światowy Dzień bez Tytoniu, który został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w 1987 roku. Celem tego dnia jest zwiększenie świadomości społeczne...
Burmistrz Grabowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Burmistrz Grabowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania...

W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. ...
Ostrzeżenie meteorologiczne II stopnia - Burze

Ostrzeżenie meteorologiczne II stopnia - Burze

Ostrzeżenie meteorologiczne II stopnia - Burze
Szacowanie strat w uprawach po wystąpieniu przymrozków wiosennych

Szacowanie strat w uprawach po wystąpieniu przymrozków wiosennych

Burmistrz Grabowa informuje, że w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – przymrozków wiosennych, na terenie naszej gminy, poszkodowane gospodarstwa mogą składać wni...
Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia Silny wiatr

Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia Silny wiatr

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS jest jedną z największych kampanii zwiększania świadomości o HIV/AIDS na świecie, który obchodzony jest co roku w trzecią niedzielę maja (19 m...
Burmistrz Grabowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Grabów

Burmistrz Grabowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań...

W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. ...
Apel o ograniczenie poboru wody

Apel o ograniczenie poboru wody

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o racjonalne gospodarowanie wodą pobieraną z gminnej sieci wodociągowej i ograniczenie podlewania upraw, trawników, ogrodów czy mycie pojazdów i maszyn. Obecni...
Oferta uproszczona realizacji zadania publicznego

Oferta uproszczona realizacji zadania publicznego

Zgodnie z art. 19a ust. 1, 3 i 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 z późn. zm.) Burmistrz Grabowa przedstawia ...
Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka w Łęczycy

Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka w Łęczycy

Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

Informujemy, że w okresie wakacji KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników. Dzieciom z województwa łódzkiego proponujemy wyjazd na bezpłatny turnus trwający 21 dni do Cent...