Modernizacja gospodarstw rolnych – wkrótce nabory w obszarach E (nawadnianie) i F (zielona energia)

Modernizacja gospodarstw rolnych – wkrótce nabory w obszarach E...

Od 31 stycznia 2023 r. rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane z nawadnianiem lub wykorzystaniem zielonych źródeł energii, będą mogli ubiegać się o wsparcie finan...
Pomoc dla Rolników i Spółek Wodnych

Pomoc dla Rolników i Spółek Wodnych

W dniu 28 grudnia 2022 r - rozpoczęto uruchomienie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 5.1. „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie...
Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych (AK-R)

Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych (AK-R)

W dniach od 13 do 31 stycznia br. na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych (AK-R) . Badanie prowadzone jest cyklicznie, dwa razy w roku, t...
KONSULTACJE SPOŁECZNE

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Drodzy Państwo, Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych, realizowanych w ramach inicjatywy dot. wpisu Święta Palanta w Grabowie na Krajową listę niematerialnego dziedzic...
mLegitymacja emeryta-rencisty w Twoim telefonie

mLegitymacja emeryta-rencisty w Twoim telefonie

Od stycznia 2023 r. – jak każdy emeryt lub rencista – masz elektroniczną wersję legitymacji emeryta-rencisty – mLegitymację. Możesz ją przechowywać na własnym urządzeniu mobilnym (np. telefo...
JAK OGRANICZYĆ KOSZTY OGRZEWANIA

JAK OGRANICZYĆ KOSZTY OGRZEWANIA

Polski Alarm Smogowy przygotował kampanię – „Ciepło od zaraz!". Biorąc pod uwagę rosnące ceny wszystkich nośników energetycznych: węgla, drewna, pelletu, gazu i energii elektrycznej, zmniejs...
TY TEŻ MOŻESZ SIĘ ZARAZIĆ PTASIĄ GRYPĄ!

TY TEŻ MOŻESZ SIĘ ZARAZIĆ PTASIĄ GRYPĄ!

Wirus ptasiej grypy rzadko powoduje zakażenie u ludzi. Gdy jednak do tego dojdzie, grypa przebiega o wiele ciężej ok „klasycznej" ludzkiej grypy. Sporadycznie obserwuje się następujący przeb...
Wsparcie dla KGW: czas na złożenie sprawozdań do końca stycznia

Wsparcie dla KGW: czas na złożenie sprawozdań do końca stycznia

Do 31 stycznia koła gospodyń wiejskich powinny rozliczyć się z pomocy przyznanej na prowadzenie działalności statutowej w 2022 r. Jeżeli tego nie zrobią, będą musiały zwrócić otrzymane środk...
Nabór wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Nabór wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Gminy, powiaty i województwa z całej Polski mogą składać wnioski o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wnioski samorządy mogą składać za pośrednictwem operatora programu –...
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

W 2023 roku zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych Wójt Gminy informuje, że na terenie gminy Grabów odbędzie się bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych wysegregowan...
Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

ZARZĄDZENIE NR 1/2023 WÓJTA GMINY GRABÓW z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Grabów z organizacjami pozarządowymi o...
Sołectwo na plus

Sołectwo na plus

Sołectwo na plus (2023) Ogłoszenie naboru Uchwałą nr 1153/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla jednostek samorz...