Zmiana terminu płatności opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zmiana terminu płatności opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szanowni Państwo! Informujemy, że od 1 stycznia 2022r., nastąpiła zmiana terminu płatności opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy w Grabowie XXXIV...
Informacja

Informacja

Wójt Gminy Grabów zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wol...
Wójt Gminy Grabów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2022 r.

Wójt Gminy Grabów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania...

W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz...
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 12

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 12

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 100 km/h, w drugiej części nocy i nad ranem lokalnie osiągającego w porywach do 115 km/h, ...
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 10

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 10

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach przeważnie do 75 km/h, nad ranem i rano przejściowo w porywach do 90 km/h, z zachodu i północ...
62 OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA OCHRONY ROŚLIN SADOWNICZYCH

62 OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA OCHRONY ROŚLIN SADOWNICZYCH

Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza na konferencję organizowaną w formule hybrydowej. Sesja stacjonarna odbędzie się w Gmachu Głównym IO-PIB przy ul. Pomologicznej 18...
Życzenia

Życzenia

 Życzenia z okazji Dnia Babci i Dziadka
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 8

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 8

Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników, po opadach mokrego śniegu, powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -1°C, temperatura minimalna przy gruncie okoł...
Niewiele czasu zostało na rozliczenie wydatków przez KGW

Niewiele czasu zostało na rozliczenie wydatków przez KGW

Dotychczas do ARiMR trafiło blisko 4 tys. sprawozdań z wydatków poniesionych w 2021 roku przez koła gospodyń wiejskich na działalność statutową. Na rozliczenie otrzymanych środków jest czas ...
XXXI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZTUKI PIĘKNEJ
COLOR ART.

XXXI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZTUKI PIĘKNEJ COLOR ART.

Goleniowski Dom Kultury zaprasza wszystkie chętne dzieci oraz młodzież do udziału w konkursie. Przyjmowane są zgłoszenia od osób indywidualnych, placówek edukacyjnych, instytucji kultur...
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 7

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 7

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, z zachodu i północnego zachodu. W dzień możliwa burza.
INFORMACJA

INFORMACJA

W związku ze złożoną przez p. Leszka Grobelnego – Sołtysa Sołectwa Nagórki rezygnacją z funkcji Sołtysa zarządza się wybory uzupełniające Sołtysa Sołectwa Nagórki na dzień 24 stycznia 2022 r...