Ankieta Badanie "Poziomu satysfakcji mieszkańców"

reka-z-dugopisem

Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym prowadzonym przez Lokalną Grupę Działania „Ziemia Łęczycka". 

Link do ankiety: https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=453a6e7f&&b=0a8e19351&&c=f8c04682