Apel do mieszkańców w sprawie prowadzenia segregacji odpadów

received_1090433281527286

Urząd Gminy Grabów zwraca się do mieszkańców z apelem o segregowanie odpadów komunalnych oraz racjonalne nimi gospodarowanie.

Od tego, w jaki sposób rozdzielimy odpady już w domu, zależy, ile z nich zostanie poddanych recyklingowi. Prawidłowa segregacja oznacza redukcję ilości odpadów zmieszanych, co przekłada się na niższe koszty ponoszone przez gminę (czyli nas wszystkich) i daje lepszy wskaźnik poziomu recyklingu odpadów. Poziom ten został ustalony dla samorządów przez Ministra Środowiska – z każdym rokiem jest coraz wyższy i coraz trudniej będzie go nam wszystkim osiągnąć. Jeśli mieszkańcy nie wywiążą się z tego obowiązku, gmina będzie musiała zapłacić kary administracyjne nałożone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Środki te mogłyby być spożytkowane z korzyścią dla mieszkańców, np. na doposażenie przedszkoli i szkół, poprawę bezpieczeństwa na drogach bądź inne trwałe inwestycje.

Niestety w dalszym ciągu nie wszyscy mieszkańcy naszej gminy rozumieją potrzebę segregacji odpadów oraz pozbywania się ich w sposób właściwy.

Zgodnie z przepisami prawa przedsiębiorca odbierający odpady tj. firma PreZero Service Centrum Sp. z o.o. Kutno ma obowiązek zgłaszać do gminy każdy przypadek braku prowadzenia segregacji odpadów. Dokumentacja zdjęciowa przekazywana przez firmę oraz prowadzone kontrole potwierdzają zupełny brak stosowania przez niektórych mieszkańców właściwej segregacji. Zaskakujące są sytuacje, kiedy z danej nieruchomości odbierane są odpady segregowane, a w pojemnikach na odpady zmieszane nadal umieszczane są kartony albo butelki plastikowe. Powyższe przykłady są nie do zaakceptowania.

Dlatego zwracamy się do wszystkich mieszkańców – dbajmy o przestrzeganie zasad poprawnej segregacji odpadów.

Przypominamy, że brak prawidłowej segregacji będzie skutkował naliczeniem podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obecnie jest to kwota 50,00 zł/osoby.

Informujemy, że odpady BIO odbierane są raz w miesiącu w limicie 5 worków z deklaracji.