Apel o ograniczenie poboru wody

Apel o ograniczenie poboru wody

Wójt Gminy Grabów

Apel o ograniczenie poboru wody

Zwracam się z uprzejmą prośbą o racjonalne gospodarowanie wodą pobieraną z gminnej sieci wodociągowej i ograniczenie podlewania upraw, trawników, ogrodów czy mycie pojazdów i maszyn. Obecnie w okresie długotrwałego braku opadów dają się zauważyć problemy z dostawą wody i brakiem wody w sieci w niektórych miejscowościach gminy, szczególnie w godzinach wieczornych.
Ujęcia wody pracują z pełną wydajnością w granicach swoich maksymalnych możliwości. Szczególnie duże rozbiory zakłócające dostawy wody dla celów socjalno-bytowych i gospodarczych są w godzinach wieczornych tj.17:00-21:00
Jeszcze raz zwracam się z usilnym apelem o ograniczenie poboru wody i umożliwienie innym odbiorcom korzystanie z wodociągu i poboru wody do celów sanitarnych i żywieniowych.
Za zrozumienie problemu i zastosowanie się do apelu bardzo dziękuję.

/-/ Janusz Jagodziński
Wójt Gminy Grabów

Grabów, dnia 21.06.2021 roku