Bezpłatna sieć WIFI4EU w Grabowie

Bezpłatna sieć WIFI4EU w Grabowie

Pragniemy poinformować mieszkańców Grabowa, że dzięki przystąpieniu naszego samorządu do programu WiFi4EU mogą już korzystać z bezpłatnego połączenia Wi-Fi z Internetem w miejscach publicznych.

Połączenie to jest również dostępne dla osób odwiedzających naszą miejscowość. W sumie z otrzymanego bonu o wartości 15 000 euro sfinansowano montaż 11 hotspotów, 8 zewnętrznych i 3 wewnętrznych.
Po stronie Gminy Grabów pozostaje tylko ponoszenie kosztów podłączenia do Internetu (abonamentu) aby zapewnić bezpłatne i wysokiej jakości połączenia Wi-Fi przez okres co najmniej trzech lat.

Lokalizacje hotspotów na terenie Grabowa:
 1. Urząd Gminy w Grabowie - zewnętrzny
 2. ​Urząd Gminy w Grabowie - wewnętrzny
 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowie - zewnętrzny
 4. Dzienny Dom Pobytu Senior WIGOR w Grabowie - wewnętrzny
 5. Gminne Centrum Kulturalno Biblioteczne w Grabowie - wewnętrzny
 6. OSP Grabów - zewnętrzny
 7. Stadion LKS Victoria Grabów - zewnętrzny
 8. Targowisko Gminne w Grabowie - zewnętrzny
 9. Targowisko Gminne w Grabowie - zewnętrzny
 10. Szkoła Podstawowa w Grabowie - zewnętrzny
 11. Szkoła Podstawowa w Grabowie - zewnętrzny

Co to jest WiFi4EU?

WiFi4EU to inicjatywa wdrażana przez Komisję Europejską. Celem tej inicjatywy jest zapewnienie na szczeblu lokalnym – na poziomie gmin – publicznego dostępu do bezprzewodowego internetu. W ramach strategii jednolitego rynku cyfrowego Komisja pod przewodnictwem Jeana-Claude'a Junckera postawiła sobie za cel poprawę jakości sieci łączności internetowej w całej Europie. Inicjatywa WiFi4EU pomoże osiągnąć ten cel. Program WiFi4EU ma umożliwić stworzenie ogólnoeuropejskiej sieci publicznych hotspotów zapewniających Europejczykom dostęp do internetu w gminach w całej Unii Europejskiej.

Jak się połączyć ?

Połączenie z siecią WiFi4EU jest bardzo proste. Komisja Europejska zarządziła, że nazwa sieci musi brzmieć „WiFi4EU". Nazwa ta będzie wszędzie taka sama, dzięki czemu będzie można łatwo rozpoznać hotspoty WiFi4EU w całej Europie. Przy pierwszym połączeniu do bezpłatnej sieci Wi-Fi użytkownik zostanie przekierowany na stronę na której po zapoznaniu się i zaakceptowaniu regulaminu świadczonej usługi będzie mógł połączyć się z siecią. Po nawiązaniu połączenia z siecią Wi-Fi będzie można swobodnie korzystać z internetu! Co więcej, w przypadku rozłączenia się z siecią i ponownego połączenia z nią w ciągu 12 godzin nie będzie konieczna ponowna autoryzacja.

LINK DO MAPY Z PUNKTAMI DOSTĘPU


Nazwa pliku: Regulamin-korzystania-z-usugi-bezpatnego-dostpu-do-sieci-WiFi4EU-Grabw
Rozmiar pliku: 102 kb
Pobierz plik
Nazwa pliku: INFORMACJA-O-PRZETWARZANIU-DANYCH-OSOBOWYCH
Rozmiar pliku: 121 kb
Pobierz plik