Bezpłatne konsultacje - przyjdź i zapytaj o dotację oraz o Partnerstwo Publiczno-Prywatne

MPI

​Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego we współpracy z Urzędem Gminy w Witoni organizuje Mobilny Punkt Informacyjny na temat Funduszy Europejskich i Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (dalej: MPI).
W związku z powyższym, zapraszam na bezpłatne konsultacje z zakresu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) oraz możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej, które odbędą się w dniu 17 kwietnia 2023 r. w godzinach 08.30 – 11.00 w Urzędzie Gminy w Witoni (ul. Stefana Starzyńskiego 6A, 99-335 Witonia) w formie dyżuru Specjalisty ds. Funduszy Europejskich. Podczas indywidualnych konsultacji każdy otrzyma informacje m.in. na temat realizacji projektu w formule PPP, dobrych praktyk PPP, środków na otwarcie działalności gospodarczej, dotacji i pożyczek na rozwój firmy, wsparcia dla organizacji pozarządowych, a także aktualnych i planowanych konkursów w ramach Funduszy Europejskich. Przedstawimy możliwości dofinansowania na realizacje własnych pomysłów oraz wyjaśnimy zasady ubiegania się o wsparcie ze środków unijnych. Zachęcamy wszystkich mieszkańców z Państwa obszaru działania do spotkania się ze Specjalistą ds. Funduszy Europejskich.
Jednocześnie zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie informacji o planowanym MPI na stronie internetowej Państwa Urzędu, jednostkom podległym oraz wszelkimi dostępnymi Państwu kanałami np. Facebook, newsletter, media lokalne, plakaty. Przesyłam do wykorzystania plakat informujący o dyżurze Specjalisty ds. Funduszy Europejskich. Wszystkie informacje znajdują się na stronach: www.rpo.lodzkie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce: Weź udział w szkoleniach i konferencjach.