Bezpłatne webinarium pn. „Mój prąd – dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych"

webinarium

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarium pn. „Mój prąd – dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych". Celem webinarium jest omówienie ogłoszonego naboru wniosków w ramach realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej grantu programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 2014-2020 realizowanego w ramach osi XI REACT-EU). Nabór skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji (lub umowę sprzedaży energii elektrycznej).

Webinarium odbędzie się:

5 października 2022 roku w godz. 11:00 – 12:00 (rekrutacja do 30.09.2022 r.).

Link do zapisów - Webinarium pn.: „Mój Prąd – dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych" - RPO WŁ 2014-2020 (lodzkie.pl).