Budowa instalacji OZE na terenie Gminy Grabów

Clipboard01

Wójt Gminy Grabów zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w planowanym do realizacji projekcie pn.: "Budowa instalacji OZE na terenie Gminy Grabów"

Na realizację projektu Gmina Grabów będzie się ubiegać o fundusze zewnętrzne, w ramach programu regionalnego Funduszy Europejskich dla Łódzkiego na lata 2021–2027 realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
W ramach naboru przewiduje się wsparcie do 150 lokalizacji na terenie gminy w zakresie instalacji fotowoltaicznych (o mocy maksymalnej do 9,9 kWh w zależności od możliwości budowy i zapotrzebowania danego gospodarstwa domowego), wraz z magazynem energii, kotłów na biomasę i powietrznych pomp ciepła. Osoby zainteresowane deklarują pokrycie wkładu własnego zgodnie z regulaminem naboru ok. 15% kosztów kwalifikowanych zakupu i budowy instalacji oraz niezbędnych kosztów niekwalifikowanych.

Gmina Grabów zastrzega, że projekt realizowany będzie tylko i wyłącznie w przypadku podpisania umowy o dofinansowanie na realizację projektu.

Mieszkańcy zainteresowani udziałem w projekcie proszeni są o złożenie deklaracji udziału.

Aby móc złożyć deklarację należy spełnić następujące warunki:

  • mieszkać w gminie Grabów i posiadać prawo do dysponowania nieruchomością (działką wraz z istniejącym budynkiem mieszkalnym, dla którego planowana jest budowa instalacji w ramach projektu) położoną na terenie gminy Grabów, gdzie efekty realizacji projektu wykorzystywane będą wyłącznie do celów socjalno-bytowych mieszkańców,
  • nie prowadzić działalności gospodarczej w tym rolniczej w budynku objętym projektem,
  • nie posiadać żadnych zobowiązań finansowych wobec Gminy Grabów z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, wywóz śmieci itp. (dotyczy zobowiązań wymagalnych do dnia 31.07.2023 roku). W przypadku wystąpienia wymienionych powyżej zobowiązań, aby wziąć udział w projekcie, muszą być one uregulowane w ciągu 3 dni kalendarzowych od dnia złożenia deklaracji udziału w projekcie (dzień ich złożenia stanowi pierwszy dzień terminu), w przeciwnym razie zgłoszenie takich osób zostanie wykluczone z udziału w projekcie.

Deklaracje należy złożyć najpóźniej do 01.09.2023 r. do godz. 14.00 w Pokoju Nr 2 (parter) Urzędu Gminy w Grabowie, ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów w godzinach pracy urzędu.

Deklaracje złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku większego zainteresowania o zakwalifikowaniu do projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Osoby, które nie zakwalifikują się do projektu, zostaną zapisane na listę rezerwową i wezmą udział w projekcie w przypadku rezygnacji osób z listy głównej lub ich wykluczeniu z udziału w projekcie (np. ze względu na brak wpłaty całości wkładu własnego, braku możliwości montażu instalacji ze względów technicznych, z powodu rezygnacji lub z innego powodu wykluczenia z uczestnictwa w projekcie).

Jeśli wynik przeprowadzonej analizy technicznej będzie pozytywny, podpisywane będą umowy wewnątrz-projektowe.

Szczegółowe informacje uzyskać można w Urzędzie Gminy Grabów (pod nr telefonu 63 273 41 71).

Dokumenty do pobrania poniżej:

Nazwa pliku: Deklaracja udziału w projekcie
Rozmiar pliku: 23 kb
Pobierz plik
Nazwa pliku: Ankieta pompa ciepła
Rozmiar pliku: 29 kb
Pobierz plik
Nazwa pliku: Ankieta-PVM-17.08.2023
Rozmiar pliku: 29 kb
Pobierz plik
Dokument

Możesz dodać pliki pdf, doc, xls, zip

0%