Dofinansowanie dla Kościołów w Gminie Grabów.

Dofinansowanie dla Kościołów w Gminie Grabów.

Dzięki Rządowemu Programowi Odbudowy Zabytów zabytki z naszego regionu odzyskają dawny blask

Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków będą przeznaczone na:

  • prace konserwatorskie
  • restauratorskie
  • roboty budowlane

Dbałość o zabytki to troska o dziedzictwo kulturowe, zachowanie naszej tożsamości i budowanie narodowej wspólnoty.