DOFINANSOWANIE NA PRZEBUDOWĘ DRÓG

DOFINANSOWANIE NA PRZEBUDOWĘ DRÓG

Gmina Grabów otrzymała dofinansowanie na przebudowę drogi gminnej w miejscowościach Sławęcin - Potrzasków. Powyższą dotację w kwocie 629 035 zł przyznano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii."