Dotacje dla Spółek Wodnych

Dotacje dla Spółek Wodnych

Wczoraj w Urzędzie Gminy w Grabowie odbyła się uroczystość przekazania Spółkom Wodnym z województwa łódzkiego dotacji podmiotowych na realizację zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych.

W spotkaniu uczestniczyli: p. Tobiasz Bocheński-Wojewoda Łódzki, p. Przemysław Błaszczyk-Senator RP, p. Janusza Jagodziński-Wójt Gminy Grabów, p. Bogumiła Kapusta- Dyrektor Wydz. Rolnictwa i Transportu ŁUW w Łodzi oraz przedstawiciele Spółek Wodnych woj. łódzkiego.

Wojewoda Łódzki wręczył przedstawicielom spółek wodnych promesy-dotacje na realizację owych zadań.
Gminna Spółka Wodna w Grabowie otrzymała na ręce p. Floriana Andzela- Prezesa GSW Grabów symboliczny czek na kwotę 63.435 zł.

Spółki Wodne to bardzo ważne organizacje, regulujące gospodarkę wodną w naszym kraju, a tym samym przeciwdziałające występowaniu podtopień, suszy i innych negatywnych zjawisk.
Wykorzystają one otrzymane fundusze na dofinansowanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych, czyli konserwacje rowów, wykaszanie i odmulenie skarp, oczyszczenie rurociągów czy odmulenie studzienek drenarskich.