Gmina Grabów w 2022 roku zrealizowała zadanie „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Grabów w 2022 roku”

Gmina Grabów w 2022 roku zrealizowała zadanie „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Grabów w 2022 roku”

Całkowity koszt zadania: 83 499,44 zł. brutto.
Dotacja ze środków własnych WFOŚiGW w Łodzi: 54 921,00 zł. netto.
Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Zadanie obejmuje usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z 67 nieruchomości z terenu gminy Grabów o łącznej masie 163,70 Mg w tym:
www.wfosigw.lodz.pl