Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze

W minioną niedzielę 10.07.2022r. w Grabowie odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. 

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Gminę Grabów oraz Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Grabowie.
Uroczystego rozpoczęcia dokonał Prezes Zarządu Gminnego p. Jarosław Głowacki, witając przybyłych gości. Pokrzepiającą przemowę dla wszystkich drużyn pożarniczych wygłosił Wójt Gminy Grabów, p. Janusz Jagodziński.

Drużyny brały udział w dwóch konkurencjach musztry oraz sztafety i ćwiczeń bojowych.
Emocje sięgały zenitu, uczestnicy dali z siebie wszystko. Zwycięzcy walczyli m.in. o Puchar Wójta, Puchar Przewodniczącego RG, nagrody pieniężne. Wyniki zawodów przedstawiają się następująco:

W Konkurencji - Musztra:

Mężczyźni:
I. miejsce OSP Byszew
II. miejsce ex aequo OSP Kadzidłowa i OSP Pieczew
III. miejsce OSP Sławęcin

Kobiety:
I. miejsce OSP Sławęcin

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze:
I. miejsce ex aequo OSP MDP Chorki, OSP MDP Kadzidłowa i OSP MDP Sławęcin

W Konkurencji - Sztafeta pożarnicza i Ćwiczenie bojowe:

Mężczyźni:
I. miejsce OSP Byszew
II. miejsce OSP Kadzidłowa
III. miejsce OSP Grabów
IV. miejsce OSP Pieczew
V. miejsce OSP Sławęcin

Kobiety:
I. miejsce OSP Sławęcin

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze:
I. miejsce OSP MDP Kadzidłowa
II. miejsce OSP MDP Chorki
III. miejsce OSP MDP Sławęcin

Po zawodach sportowo-pożarniczych rozpoczęło się wspólne biesiadowanie. Dla dzieci dostępne były dmuchańce, a radosny czas umilił Dj Admi , który poprowadził zabawę taneczną.

Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę sponsorów wydarzenia, którymi są:
Wójt Gminy Grabów
Gminne Centrum Kulturalno Biblioteczne w Grabowie
Pan Radosław Pierściński - Prezes DRIVIA Sp. z o.o.
Pan Czesław Cieślak - Prezes OSM KOŁO
Pan Adam Rydlewicz - Prezes Banku Spółdzielczego w Witkowie

Dziękujemy wszystkim drużynom, zaangażowanym w zawody, a także publiczności, której dopping był nieoceniony. Do zobaczenia na kolejnych zawodach sportowo-pożarniczych !