Informacja

Informacja

Wójt Gminy Grabów

Zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału wspólnie z Gminą w konkursie o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, Działania IV.1.2 Odnawialne źródła energii. Według tego działania będzie można uzyskać dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych (kwoty netto) na instalacje odnawialnych źródeł energii. Niebawem zostanie ogłoszony nabór wniosków więc czasu na decyzję pozostaje niewiele. Ostateczny termin na złożenie wniosku 5 listopada 2021r.
Ważne: Osoby zainteresowane muszą posiadać tytuł prawny do nieruchomości.

Wsparciem będą objęte:

• instalacje fotowoltaiczne,

• instalacje kolektorów słonecznych,

• kotły na biomasę.

Podatek VAT jest kosztem niekwalifikowanym więc mieszkańcy pokrywają go w całości.

Jeżeli chcą Państwo wziąć udział w dofinansowaniu należy skontaktować się z Urzędem Gminy i wypełnić deklarację. Jest ona dostępna zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej na stronie internetowej Urzędu. Znajdą tam Państwo również prezentację w formie krótkiego filmu dotyczącą odnawialnych źródeł energii oraz pomoc jak wypełnić deklarację.

Decydując się na odnawialne źródła energii zmniejszamy wydatki za rachunki, zwiększamy komfort swojego życia, przyczyniamy się do poprawy stanu środowiska naturalnego oraz wpływamy na postawy kolejnych pokoleń w zakresie ochrony przyrody.

Nazwa pliku: Informacje-PV-Grabw
Rozmiar pliku: 485 kb
Pobierz plik
Nazwa pliku: Deklaracja-OZE-Grabw
Rozmiar pliku: 31 kb
Pobierz plik
Nazwa pliku: Owiadczenie_o_nieprowadzeniu_dzialalnoci_gospodarczej_20211029-114759_1
Rozmiar pliku: 64 kb
Pobierz plik