Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie

ptasia1

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie dotycząca wprowadzenia restrykcji w wybranych miejscowościach powiatu łęczyckiego