INFORMACJA

logo-pgw-wp-mini

Urząd Gminy w Grabowie zawiadamia, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w związku z umową nr PO.ZPU.283.12.2022 r. na zadanie pn.: „Prace utrzymaniowe, konserwacyjno-udrożnieniowe rzek na terenie działania ZZ Koło. (konserwacja cieku pn. Orłówka w km 12+600 – 21+600)", rozpoczęło prace utrzymaniowe na rzece Orłówka. Prace prowadzone są na terenie miejscowości Pieczew, Kobyle, Stanisławki oraz Besiekiery i potrwają do dnia 01.12.2022 r.