INFORMACJA

Bez-tytuu

Wójt Gminy Grabów informuje o rozpoczęciu naboru wniosków mieszkańców na uzyskanie dotacji w 2023 roku na usuwanie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Grabów. Osoby zainteresowane odbiorem materiałów zawierających azbest, prosimy o składanie wniosków.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Grabów.

w terminie do 17 stycznia 2023 r.