INFORMACJA

wywoz-odpadow-wielkogabarytowych-0-500x500-s

Wójt Gminy informuje, że na terenie gminy Grabów odbędzie się bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wysegregowanych z odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych. Podmiotem zbierającym odpady będzie firma: PreZero Centrum Service ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno

Odpady należy wystawić bezpośrednio przed swoje posesje tak, aby nie utrudniały ruchu pojazdów i pieszych, najpóźniej do godziny 7:00

Odpady wystawione po ustalonym terminie nie będą odbierane.

REJON 1- 18.04.2023 r.

REJON 2- 20.04.2023 r.

REJON 3 – 19.04.2023 r.

REJON 4 – 21.04.2023 r.

                                                                                                                             (-) Wójt Gminy Grabów