INFORMACJA

INFORMACJA

Szanowni Państwo

Mieszkańcy Gminy Grabów

Informuję, że z powodu zwiększonego rozbioru wody pitnej szczególnie w godzinach późnopopołudniowych, mogą wystąpić spadki ciśnienia wody lub nawet przerwy w jej dostawie.

Przyczyną takiego stanu jest niezależne od nikogo zmniejszenie się wydajności studni głębinowych. Aktualnie średni rozbiór dobowy wody wynosi ok 100 m3/godz. natomiast wydajność studni to ok 50m3/godz.

W celu zabezpieczenia dostaw wody zwiększyliśmy jej zakup ze stacji w Mazewie. Ponadto oczekujemy na zgodę na zakup wody jeszcze z innego kierunku. Jednocześnie trwają intensywne poszukiwania miejsca na budowę kolejnej studni głębinowej.

Mając na uwadze problemy techniczne na stacji wodociągowej oraz panującą długotrwałą suszę, ponownie proszę Państwa o bardzo racjonalne zużywanie wody jedynie na potrzeby socjalno-bytowe.

/-/ Wójt Gminy Grabów