INFORMACJA

dddd

​Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu dotycząca zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrywania w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres trzech lat, na terenie Gminy Grabów

Nazwa pliku: Zacznik-do-decyzji-PO.RZT.70.432.2021_D_MZ
Rozmiar pliku: 305 kb
Pobierz plik