INFORMACJA

Lowienie-ryb-na-grunt-1024x683

W związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia prac związanych z odmuleniem fosy wokół kompleksu zamkowego w Besiekierach zapraszam wszystkie Koła Wędkarskie, które wcześniej zarybiały ten zbiornik do zorganizowania grupowych połowów wędkarskich.

Przypominam, iż obecnie teren ten jest swoistym placem budowy. W związku z tym zwracam szczególną uwagę na zachowanie bezpieczeństwa podczas wykonywania połowów oraz wyznaczam ich terminy w dniach 22 – 23 czerwca 2024 r. oraz 29 – 30 czerwca 2024 r.