INFORMACJA

wybory

W związku ze złożoną przez p. Leszka Grobelnego – Sołtysa Sołectwa Nagórki rezygnacją z funkcji Sołtysa zarządza się wybory uzupełniające Sołtysa Sołectwa Nagórki na dzień 24 stycznia 2022 r., godz. 14:30 w Świetlicy wiejskiej w Nagórkach.