INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

1302788_1651146595

W dniach od 05 do 18 września 2022 r. odbędzie się SZKOLENIE ZINTEGROWANE 92 batalionu lekkiej piechoty w Kutnie. W związku z tym na terenie Powiatu Łęczyckiego przemieszczać się będą pojazdy wojskowe oraz żołnierze z wyposażeniem i bronią. Nie będą używane żadne środki pozoracji. Przemieszczanie się wojska nie będzie powodowało żadnych utrudnień w ruchu drogowym i pieszym. Celem zajęć jest prowadzenie rozpoznania terenu i strategicznie ważnych elementów infrastruktury oraz kontakt z władzami administracji publicznej.