Informacja dla mieszkańców w sprawie dystrybucji węgla przez Gminę Grabów.

wegiel

Informujemy Mieszkańców Gminy Grabów , że zgodnie z aneksem z dnia 23.12.2022r. do umowy zawartej w dniu 23.11.2022r. pomiędzy Gminą Grabów a Polską Grupą Górniczą S.A. z siedzibą w Katowicach dostawy węgla dla Naszych mieszkańców będą odbywać się do dnia 30.04.2023r..

Na chwilę obecną nie znamy jeszcze harmonogramu dostaw w 2023 roku.

Do dnia dzisiejszego dostarczyliśmy węgiel do 446 gospodarstw domowych.

Z racji ograniczonych dostaw wynikających z możliwości wydobywczych kopalń występuje przejściowy brak węgla, szczególnie dotyczy on sortymentu ekogroszek.

Dysponujemy natomiast zamiennie dość dużą ilością węgla sortymentu groszek.

Mieszkańcy zainteresowani nabyciem węgla sortymentu groszek proszeni są o zgłaszanie się do Urzędu i po sprawdzeniu czy złożony wniosek został pozytywnie zweryfikowany mogą bezpośrednio dokonać jego zakupu.

Szczegółowe informacje pod numerami telefonów :

Weryfikacja wniosków– 63 2734598

Sekretarz Gminy Grabów - 693458152

Poniżej Certyfikat Jakości.