Informacja dla Mieszkańców w sprawie dystrybucji węgla przez Gminę Grabów do dnia 30.04.2023 roku.

000G5OMXHI41T40R-C411

Informujemy Mieszkańców Gminy Grabów , iż zgodnie z otrzymaną od Polskiej Grupy Górniczej S.A. z siedzibą w Katowicach dniu 05.04.2023r. informacją (w załączeniu) odbiór węgla dla Naszych mieszkańców Gmina będzie mogła realizować do dnia 28.04.2023r..

W związku z powyższym prosimy Mieszkańców o pilny kontakt osobisty lub telefoniczny z Urzędem Gminy w celu potwierdzenia zamiaru zakupu preferencyjnego węgla zgodnie ze złożonymi wnioskami w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 kwietnia 2023 roku.

Nie potwierdzenie zamiaru zakupu węgla przez Mieszkańca we wskazanym terminie będzie oznaczało rezygnację z zakupu węgla.

Również osoby, które jeszcze nie składały wniosku o zakup węgla winny dochować tego terminu. Po tym terminie złożone wnioski o zakup preferencyjny węgla będą rozpatrywane negatywnie.

Informacja z Państwa strony potwierdzająca zamiar zakupu węgla wynika z konieczności złożenia przez Gminę ostatniego zamówienia na dostawę węgla w terminie najpóźniej do 18.04.2023r..

Przedmiotową informację opracowano na podstawie obowiązujących przepisów w dniu jej ogłoszenia.

Szczegółowe informacje pod numerami telefonów :

Weryfikacja wniosków i ich potwierdzenie – 63 2734598

Sekretarz Gminy Grabów - 693458152

Nazwa pliku: Informacja
Rozmiar pliku: 301 kb
Pobierz plik