Informacja dot. placówek świadczących pomoc dla osób bezdomnych

pomoc1

Informacja dot. placówek świadczących pomoc dla osób bezdomnych na terenie województwa łódzkiego, w sezonie zimowym 2022-2023