Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

1920x810

Informujemy iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy w związku z warunkami pogodowymi (wysoka temperatura, duże opady deszczu) zwiększającą poziom uciążliwości i zagrożeń stanu sanitarno-higienicznego i porządkowego gospodarstw domowych, w szczególności miejsc gromadzenia odpadów komunalnych poleca podjąć działania zmierzające do wyegzekwowania właściwego stanu sanitarnego.

Należy podkreślić, że właściciel nieruchomości jest zobowiązany utrzymać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w szczególności prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami i ściekami, zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki oraz usuwać padłe zwierzęta z nieruchomości.

Mając na uwadze ewentualne zagrożenie epidemiczne wynikające z niewłaściwego stanu higieniczno-sanitarnego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy będzie prowadzić wyrywkowe kontrole na nadzorowanym terenie Gminy Grabów

Wpisz tutaj swój tekst