Informacja w sprawie dystrybucji węgla przez Gminę Grabów w 2022r.

Informacja w sprawie dystrybucji węgla przez Gminę Grabów w 2022r.

Informujemy Mieszkańców Gminy Grabów , że potwierdzone zostały przez niżej wymienione Kopalnie Węgla Kamiennego sortymenty węgla do odbioru przez Gminę Grabów.

 1. KWK Piast – Ziemowit ruch Ziemowit – węgiel orzech – 135 t.
 2. KWK Wesoła – węgiel kostka – 216 t,
 3. KWK Piast – Ziemowit ruch Wola – węgiel ekogroszek (Karlik) – 135 t.
 4. KWK Row ruch Marcel – węgiel groszek – 216 t.
 5. KWK Row ruch Jankowice – węgiel orzech – 216 t.

Pierwszy odbiór węgla dla Gminy wyznaczony został na dzień 6 grudnia 2022 roku.

Uwaga: w ofercie kopalń na 2022 r. nie ma miału węglowego.

Osoby, które złożyły wniosek o zakup miału proszone są o zgłoszenie się do Urzędu celem dokonania korekty wniosku.

Zgodnie z zawartą w dniu 23.11.2022r. umową pomiędzy Gminą Grabów a Polską Grupą Górniczą S.A. z siedzibą w Katowicach dostawy węgla będą potwierdzane dokumentami jego jakości (certyfikaty jakości, świadectwa jakości).

Wydawaniem węgla dla Mieszkańców naszej gminy będzie zajmowała się Firma REBEL Kacper Pieprzowski, Grabów ul. Reymonta 2B, 99-150 Grabów.

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Piątek od 7:00 do 15:00;

Sobota – od 8:00 do 12:00

Cena węgla – 1750,00 złotych brutto za tonę bez względu na sortyment.

Powyższa cena nie zawiera dowozu węgla do gospodarstwa domowego.

Mieszkaniec odbiera węgiel z punktu wydania na własny koszt.
Osoby nie posiadające własnego środka transportu będą miały możliwość skorzystania za odpłatnością z usługi transportu Firmy REBEL Kacper Pieprzowski.

W celu uniknięcia kolejek przy zakupie i wydawaniu węgla Urząd przyjął poniższą procedurę:

 1. Z chwilą otrzymania poszczególnych partii węgla pracownik Urzędu do pozytywne zweryfikowanych Wnioskodawców będzie dzwonił na podany we wniosku nr. telefonu, wg. kolejności złożonych wniosków w celu zgłoszenia się do Urzędu Gminy w Grabowie, pok. nr 14 (I piętro), ustalenia ilości węgla jaką Państwo zamierzacie zakupić i wystawienia faktury.
 2. Zapłaty za węgiel będzie można dokonać w kasie Urzędu Gminy w Grabowie gotówką lub kartą płatniczą oraz przelewem:
  Bank Spółdzielczy w Witkowie Oddział w Grabowie numer rachunku 50 8538 0002 0300 0101 2000 0110
 3. Warunkiem odbioru węgla z punktu jego wydawania będzie wcześniejszy jego zakup.
 4. Urząd codziennie do godz. 11:00 będzie sporządzał listę osób, które dokonały zapłaty za węgiel i przekazywał ją do punktu wydania węgla.
 5. Podstawą wydania węgla będzie lista dzienna oraz opłacona faktura do wglądu w punkcie wydania węgla.
 6. Mieszkaniec, który będzie chciał w tym samym dniu zapłacić za węgiel i go odebrać z punktu wydawania, powinien do godz. 10:00 w tym dniu dokonać zapłaty za węgiel w kasie Urzędu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

 • Weryfikacja wniosków i faktury – 632734598
 • Punkt wydania węgla – 504069062
 • Koordynator - 693458152

Informujemy również Państwa, że:

 1. Każda upoważniona do odbioru węgla osoba może zakupić jednorazowo w I transzy (do końca 2022 r.) 1,5 tony węgla lub mniej.
 2. W przypadku zakupu mniejszej ilości węgla w I transzy nie będzie można go po raz drugi zakupić w 2022 r..
 3. Istnieje również możliwość jednorazowego dokonania zakupu węgla w II transzy pod warunkiem złożenia wniosku do końca 2022.
 4. Sprzedaż węgla II transzy będzie miała miejsce w 2023 roku.