INFORMACJA w sprawie preferencyjnego zakup u węgla

INFORMACJA w sprawie preferencyjnego zakup u węgla

Gmina Grabów rozpoczyna przyjmowanie wniosków od mieszkańców o zakup preferencyjny węgla . Mieszkańcy gminy od czwartku (10 listopada) mogą składać Wniosek o zakup preferencyjny węgla dla gospodarstwa domowego.

Wnioski będą podlegały weryfikacji – węgiel w preferencyjnej cenie będą mogły kupić od samorządu osoby uprawnione do dodatku węglowego, które wcześniej nie zakupiły na sezon grzewczy 2022 – 2023 węgla po cenie preferencyjnej, tj. niższej niż 2000,00 zł. brutto w ilościach :

  1. 1,5 tony i więcej - w przypadku, gdy wniosek dotyczy tylko zakupu na okres do 31 grudnia 2022 r.
  2. 3 tony i więcej- w przypadku, gdy wniosek dotyczy zakupu na okres do 31 grudnia 2022 r. oraz od dnia 1 stycznia 2023 r.

Ilość węgla dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi 1500 kg do 31 grudnia br. oraz 1500 kg od 1 stycznia 2023 r. Rodzaj i jakość paliwa stałego będzie zależna od dostępności u podmiotów wprowadzających do obrotu.

Wniosek o preferencyjny zakup węgla złożyć można w następujący sposób:

  • pisemnie osobiście: w Sekretariacie Urzędu Gminy w Grabowie ul. 1 Maja 21; lub
  • pisemnie na adres korespondencyjny: Urząd Gminy w Grabowie ul. 1 Maja 21,99-150 Grabów; lub
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP (wówczas należy opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego).

Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać telefonicznie pod numerami: 63 2734121 , 63 2734429, 63 2734598.

Ustawa opublikowana została w Dzienniku Ustaw pod poz. 2236 (link)

Uwaga!

Wcześniejsze złożenie przez mieszkańców gminy „Informacje o zamiarze dokonania zakupu preferencyjnego węgla" nie jest równoznaczne z możliwością zakupu węgla na preferencyjnych warunkach. Warunkiem koniecznym dokonania zakupu paliwa stałego na preferencyjnych warunkach jest konieczność złożenia wniosku i przejścia jego poprawnej weryfikacji.

Nazwa pliku: Wniosek-na-wgiel-2023
Rozmiar pliku: 24 kb
Pobierz plik
Nazwa pliku: Wniosek-na-wgiel-2023
Rozmiar pliku: 185 kb
Pobierz plik