KOMUNIKAT WÓJTA GMINY GRABÓW ODNOŚNIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO I DROGOWEGO

lanterns-2159705_960_720

W związku ze znacznym wzrostem cen energii elektrycznej, gminy szukają oszczędności w różnych obszarach, a nadciągający kryzys energetyczny wymusza na włodarzach podejmowanie trudnych decyzji. Nie inaczej jest tez w gminie Grabów, której władze zdecydowały się na wprowadzenie rozwiązań oszczędnościowych. W celu ograniczenia zużycia energii elektrycznej gmina Grabów w porozumieniu ze Spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe z Kalisza, podjęła działania zmierzające do ograniczenia kosztów ponoszonych z tego tytułu na rzecz dostawcy energii.

Od dnia 01 listopada 2022 do odwołania pobór energii przez lampy typu LED zostanie zredukowany w następujący sposób w miejscowości Grabów:

  • od chwili włączenia do godziny 23 – redukcja o 50%
  • od godziny 23 do chwili wyłączenia – redukcja o 70%.

W pozostałych miejscowościach gminy Grabów nastąpi całkowite wyłączenie lamp sodowych od godziny 23 do godziny 5 rano.

Powyższe działania pozwolą obniżyć ponoszone przez gminę koszty przy jednoczesnym zaspokojeniu potrzeb mieszkańców.