KONSULTACJE SPOŁECZNE

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Drodzy Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych, realizowanych w ramach inicjatywy dot. wpisu Święta Palanta w Grabowie na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. 

Święto Palanta jest znane i kultywowane od pradawnych czasów w naszym Grabowie. Jest to tradycja ważna dla nas wszystkich, dlatego tak istotnym jest jej podtrzymywanie i rozpowszechnianie. 

Konsultacje odbędą się w dn. 25 stycznia 2023 (środa) o godz. 12.00 w Gminnym Centrum Kulturalno Bibliotecznym w Grabowie, I piętro.