Konsultacje społeczne

20200505_konsultacje_spoleczne_main

Zarządzenie nr 100/2021 Wójta Gminy Grabów z dnia 11 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Programu współpracy Gminy Grabów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

Nazwa pliku: ZARZDZENIE-NR-konsultacje-program-2022
Rozmiar pliku: 357 kb
Pobierz plik