Konsultacje społeczne

20200505_konsultacje_spoleczne_main

ZARZĄDZENIE NR 1/2023 WÓJTA GMINY GRABÓW z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Grabów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok

Nazwa pliku: ZARZDZENIE-NR-1-konsultacje-2023
Rozmiar pliku: 286 kb
Pobierz plik