Konsultacje społeczne w kwestii zmiany rodzaju miejscowości

konsultacje-1634216030

ZAWIADOMIENIE

WÓJTA GMINY GRABÓW

dla mieszkańców miejscowości Kadzidłowa-Adamów, Kadzidłowa-Brzezinka, Kadzidłowa-Borki, Kadzidłowa-Grabinka, Kadzidłowa-Karolewo, Kontrowers, Kliny i Odechówek

Wójt Gminy zawiadamia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Kadzidłowa-Adamów, Kadzidłowa-Brzezinka, Kadzidłowa-Borki, Kadzidłowa-Grabinka, Kadzidłowa-Karolewo, Kontrowers, Kliny i Odechówek, w kwestii zmiany rodzaju miejscowości z:

  • Kadzidłowa-Adamów „część wsi Kadzidłowa" na Kadzidłowa-Adamów „kolonia",
  • Kadzidłowa-Brzezinka „część wsi Kadzidłowa" na Kadzidłowa-Brzezinka „kolonia",
  • Kadzidłowa-Borki „część wsi Kadzidłowa" na Kadzidłowa-Borki „kolonia",
  • Kadzidłowa-Grabinka „część wsi Kadzidłowa" na Kadzidłowa-Grabinka „kolonia",
  • Kadzidłowa-Karolewo „część wsi Kadzidłowa" na Kadzidłowa-Karolewo „kolonia",
  • Kontrowers „część wsi Ostrówek" na Kontrowers „kolonia",
  • Kliny „część wsi Bowętów" na Kliny „kolonia",
  • Odechówek „przysiółek wsi Odechów" na Odechówek „kolonia"

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2019 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części (Dz. U. z 2019 r. poz. 2360), ww. miejscowość stanowią części innych wsi.

W związku z § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1368)  nie prowadzi się numeracji porządkowej dotyczącej części miejscowości.

W oparciu o § 12 ust. 3 ww. rozporządzenia w przypadku gdy w dniu wejścia w życie ww. rozporządzenia istnieją numery porządkowe niespełniające wymogów m.in. określonych w § 6 ust. 4 tego rozporządzenia, organ prowadzący ewidencję miejscowości, ulic i adresów dokonuje przenumerowania z urzędu albo wnosi do rady gminy o wszczęcie procedury zmiany rodzaju miejscowości, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych.

W takim przypadku zmiana rodzaju miejscowości na samodzielną jednostkę osadniczą (kolonię) stanowi najmniej uciążliwe dla mieszkańców rozwiązanie. Mając na uwadze powyższe zmiana określenia rodzaju tej miejscowości na „kolonia" jest uzasadniona i byłaby dostosowana do obecnego charakteru tej miejscowości.

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii mieszkańców na temat zmiany określenia rodzaju przedmiotowych miejscowości.

Konsultacje społeczne skierowane są do wszystkich mieszkańców miejscowości Kadzidłowa-Adamów, Kadzidłowa-Brzezinka, Kadzidłowa-Borki, Kadzidłowa-Grabinka, Kadzidłowa-Karolewo, Kontrowers, Kliny i Odechówek.

Powyższe konsultacje zostaną przeprowadzone w Urzędzie Gminy w Grabowie w dniach 16.02.2022 r. - 23.02.2022 r., w godzinach pracy Urzędu, tj. od 7:30 do 15:30 poprzez złożenie wypełnionych ankiet konsultacyjnych, które dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy w Grabowie i BIP Gminy Grabów, w siedzibie Urzędu Gminy oraz
u Sołtysów Sołectw Kadzidłowa, Ostrówek, Bowętów i Odechów.

Zaznaczenie w ankiecie przez większość mieszkańców odpowiedzi „TAK" nie będzie skutkowało żadnymi zmianami dla lokalnej społeczności. Jeżeli zaś większa część mieszkańców zdecyduje się zaznaczyć odpowiedź „NIE" wiązać się to będzie z koniecznością zmiany numeracji porządkowej nieruchomości.

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu (63) 2734 424 lub osobiście w Urzędzie Gminy Grabów (pokój nr 2).

Nazwa pliku: ankieta-Kadzidowa-Adamw
Rozmiar pliku: 212 kb
Pobierz plik
Nazwa pliku: ankieta-Kadzidowa-Borki
Rozmiar pliku: 212 kb
Pobierz plik
Nazwa pliku: ankieta-Kadzidowa-Brzezinka
Rozmiar pliku: 212 kb
Pobierz plik
Nazwa pliku: ankieta-Kadzidowa-Grabinka
Rozmiar pliku: 212 kb
Pobierz plik
Nazwa pliku: ankieta-Kadzidowa-Karolewo
Rozmiar pliku: 201 kb
Pobierz plik
Nazwa pliku: ankieta-Kliny
Rozmiar pliku: 212 kb
Pobierz plik
Nazwa pliku: ankieta-Kontrowers
Rozmiar pliku: 212 kb
Pobierz plik
Nazwa pliku: ankieta-Odechwek
Rozmiar pliku: 212 kb
Pobierz plik