Konsultacje Strategii Rozwoju – dyżur telefoniczny

Grabow_dyzur_telefoniczny

W ramach trwającego procesu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Grabów na lata 2022-2030 w dniu 6 czerwca br. w godzinach 10.00 – 14.00 będzie możliwość porozmawiania o przedstawionym projekcie, dzwoniąc pod numer telefonu: 608 106 051. W czasie rozmowy będzie można zarówno uzyskać informacje na temat zapisów projektu Strategii, jak i zgłosić swoje uwagi i opinie.

Dodatkowo uwagi i opinie można zgłaszać do dnia 18 czerwca 2023 r. za pomocą specjalnego formularza zgłaszania uwag, który wraz z projektem Strategii znajduje się pod poniższym adresem:

http://bip.grabow.nv.pl/m,829,strategia-rozwoju-gminy-grabow-na-lata-2022-2030.html