Laptopy i komputery zakupione z projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” rozdane!

ppgr

Sprzęt komputerowy zakupiony w ramach realizacji zadania „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR" został rozdany beneficjentom ostatecznym. Czternaście laptopów oraz trzy komputery stacjonarne wraz z urządzeniami peryferyjnymi trafiły do rąk dzieci i młodzieży z terenu Gminy Grabów, których krewni w linii prostej (rodzic,dziadek,pradziadek/opiekun prawny) zamieszkiwali i pracowali niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej.

Program „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR" ma przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu, które dotknęło wielu Polaków oraz nierówności między gminami popegeerowskimi a resztą gmin. W jego ramach samorządy otrzymały pieniądze, które przeznaczają na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci i wnuków byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej.