Nakazy i zakazy związane z utrzymaniem drobiu

PLW-komunikat

W związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) nakazuje się:

- utrzymanie drobiu w zamknięciu

- informowanie właściwego miejscowego Powiatowego Lekarza Weterynarii o wszelkich przemieszczeniach drobiu

Zakazuje się:

- utrzymywania kaczek i gęsi razem z innymi gatunkami drobiu

- organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków

Powyższe nakazy i zakazy obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na terenie województwa łódzkiego.

Nazwa pliku: skanowanie1192
Rozmiar pliku: 377 kb
Pobierz plik