NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

11 Listopada 2021 NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
"Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium."
Józef Piłsudski
🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱
W Gminie Grabów zgodnie ze słowami Marszałka Józefa Piłsudskiego pamiętamy i kultywujemy tradycję Narodowego Święta Niepodległości. W tym roku przypadła 103 rocznica, tego niezwykle ważnego dla wszystkich Polaków wydarzenia. By oddać hołd Bohaterom społeczność naszej gminy spotkała się w samym środku Grabowa.
Tegoroczne obchody rozpoczęły się Mszą Świętą za Ojczyznę o godzinie 12.00 w kościele parafialnym pw. Św. Stanisława BM w Grabowie, którą koncelebrował Ks. Proboszcz Jacek Marciniak.
Mszę uświetniała piękna muzyka, którą zapewniła Gminna Orkiestra Dęta pod przewodnictwem p. Antoniego Kowalczyka.
Po Mszy Świętej nadszedł czas odwiedzenia Grobu Nieznanego Żołnierza- na cmentarzu parafialnym w Grabowie. Zostały tam złożone kwiaty od władz Gminy oraz przedstawicieli szkół.

Następnie korowód przeniósł się pod Pomnik Tadeusza Kościuszki, gdzie poszczególne delegacje złożyły wieńce. Nastąpiło podniesienie flagi i oddanie meldunku przez Komendanta Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Grabowie p. Pawła Łazińskiego. Pięknie wybrzmiał również ,,Mazurek Dąbrowskiego" w wykonaniu Gminnej Orkiestry Dętej. Swoje przemówienia wygłosili przedstawiciele władz gminnych: Wójt Gminy Grabów p. Janusz Jagodziński , Przewodniczący Rady Gminy p. Józef Drozdowski, a także Dyrektor Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Grabowie p. Paulina Frontczak-Pawłowska.
Koncert Gminnej Orkiestry Dętej, zakończył obchody Narodowego Święta Niepodległości.

W uroczystościach czynny udział wzięli strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych z jednostek Gminy Grabów oraz członkowie Gminnej Orkiestry Dętej.
Na koniec wszyscy mieli możliwość skosztowania grochówki wojskowej, którą przygotowali pracownicy Szkoły Podstawowej w Grabowie.

Dziękujemy serdecznie za organizację wydarzenia i wszelką pomoc: Pracownikom Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Grabowie na czele z p. Dyrektor Pauliną Frontczak-Pawłowską, Szkole Podstawowej w Grabowie pod kierownictwem p. Dyrektor Krystyny Gaj, Referatowi Gospodarki Komunalnej Gminy Grabów na czele z p. Kierownik Ewą Marciniak, Panu Przemysławowi Jamrozińskiemu - informatykowi Urzędu Gminy Grabów, Panu Mirosławowi Ryśkiewiczowi za fotorelację, a także wszystkim strażakom, dzieciom ze szkół Gminy Grabów i Orkiestrze Dętej.