Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy stwierdza przydatność wody z wodociągu wiejskiego Grabów