Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

ocena-wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy stwierdza przydatność wody z wodociągu wiejskiego Grabów