Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

woda_01

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy stwierdza przydatność wody z wodociągu wiejskiego Grabów