Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

ocena-wody_01

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy stwierdza przydatność wody z wodociągu wiejskiego Grabów