OGŁOSZENIE

300179_1509110703

Wójt Gminy Grabów informuje mieszkańców, iż w badaniach jakości wody z wodociągu publicznego zaopatrującego mieszkańców w wodę ze stacji uzdatniania w Grabowie stwierdzono obecność bakterii grupy coli.

W związku z powyższym prowadzone są działania naprawcze, w tym chlorowanie.

Zleciliśmy dodatkowe badania, ale ze względów bezpieczeństwa wodę można używać tylko do celów porządkowych. Względy proceduralne wymagają czasu, tj. 72 godzin od momentu pobrania kolejnych próbek. O wyniku badań poinformujemy w oddzielnym komunikacie

Za wszystkie utrudnienia serdecznie przepraszamy mieszkańców.

(-) Wójt Gminy Grabów